Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Aktualności

Listy kandydatów zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

05.04.2022

Szanowni Państwo,

8.04.2022 r godz. 12:00 - publikacja list zakwalifikowanych do przedszkola/o. przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola/o. przedszkolnego w szkole podstawowej, zostaje przyjęte do tego przedszkola/o. przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli rodzic w terminie od 8.04.2022r. od godz. 12:00 do 15.04.2022r. do godz. 15:00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

Deklaracja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępna jest w plikach do pobrania.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą złożyć na trzy sposoby:

- bezpośrednio dostarczając wypełnioną deklarację do przedszkola,

- wydrukowaną, wypełnioną i zeskanowaną deklarację przesłać w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na konto kandydata,

- wypełnić deklarację bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na konto kandydata i podpisać profilem zaufanym.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przesyłania deklaracji dostępną w plikach do pobrania.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

23.02.2022

Szanowni Rodzice,
rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 7 marca 2022 r. i potrwa do 18 marca 2022 r.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

  • przedszkolu,
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

  • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2016-2019) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Wniosek rekrutacyjny dostępny będzie w systemie od godziny 8:00, 7.03.2022 r. do godziny 15:00, 18.03.2022 r. 

Obecnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez placówki - zakładka oferta oraz z zasadami rekrutacji - zakładka zasady rekrutacji.